Elementy reklamy wykonane z folii magnetycznej umożliwiającej wielokrotne nanoszenie i zdejmowanie grafiki.